Individuele coaching

Soms kun je zo verdwaald zijn en je afvragen voor wie en waarvoor je het allemaal doet. Jij staat allang niet meer op de eerste plaats en blij en gelukkig word je er ook niet van. Ergens op je pad ben je het contact met jezelf en de regie over je eigen leven kwijtgeraakt.

Als mens doen we in ons leven bepaalde ervaringen op en hieraan koppelen we overtuigingen. Het meeste ervaren en leren we in de kindertijd. Het kind is afhankelijk van zijn omgeving en past zich voortdurend aan. Indien de omgeving bijvoorbeeld als bedreigend wordt ervaren, zal het kind zichzelf gaan beschermen. Vanbinnen gaat het hart op slot en aan de buitenkant treed verharding op. Het kind zal gevoelens binnen houden en het palet aan gevoelens zal zich niet verder ontwikkelen.

Iedereen heeft schrammen in zijn kindertijd opgelopen. Niemand is ongeschonden uit zijn kindertijd gekomen. In het onderbewuste dragen we deze schrammen met ons mee. In het volwassen leven kunnen deze schrammen, als gevolg van een nieuwe stress situatie of door situaties die ons doet herinneren aan vroeger, weer opspelen. We weten dan even niet meer hoe te handelen, simpelweg omdat we dat niet geleerd hebben.

In individuele coaching gaan we aan de slag met de diepere zielslagen in onszelf. We kijken naar de situatie waarin jij bent opgegroeid en grootgebracht. We onderzoeken met veel respect, de dynamieken in jouw systeem van herkomst. Vanuit de methodiek van het systemisch werken en de karakterstructuren worden jouw bewegingen en thema’s helder. We maken een beeld van de onderlinge verhoudingen en duidelijk wordt wat jouw rol en positie in het geheel is en/of was. We haken daar weer aan, waar jouw lijf op slot is gegaan. Op dat punt doe je nieuwe leerervaringen op, die je zullen helpen om vanuit je eigen kracht je eigen vragen en/of problemen op te lossen.

Voel je welkom.
Ik volg de ethische code van Phoenix Opleidingen Utrecht.