Ouderschapscoaching

Zodra men het over ouderschap heeft, verschuift de aandacht vaak naar de kinderen. Kinderen maken dat je voelt dat je leeft en dat het zin heeft dat je leeft. Maar heel vaak blijkt dat als wij problemen met onze kinderen hebben, we onszelf liever niet in de relatie betrekken. Vaak gaan we eerst klussen aan onze kinderen! Kinderen weerspiegelen de relatie van de ouders. Wat ontbreekt in de relatie ouder-kind en tussen ouders onderling zien we als negatief terug in het gedrag van het kind.

Hoe kun je jezelf wèl inbrengen? Ouders kunnen zich bijvoorbeeld het volgende afvragen:

  • Welke invloed heb ik op het probleem?
  • Hoe combineer ik het partnerschap met de zorg voor mijn kinderen?
  • Hoe kan ik mijn kinderen vrij van (mijn) last opvoeden?

In de beantwoording van de vragen doe je nieuwe ervaringen op en maak je kennis met hoe sociale systemen (familie, gezin, vrienden, werk, etc.) werken. Je leert te voelen wat klopt en wat niet, je leert verbinding te maken met je kind of partner, je leert vanuit welke plek je weer ouder kunt zijn, je leert om beter je grenzen aan te geven en hoe je positieve ervaringen aan je kind kunt doorgeven.

Van generatie op generatie doorgeven van patronen: het stopt hier!

Wil je meer verbinding met je kind, maar je kind er niet mee belasten, maak dan een afspraak.