Relatiecoaching (start in oktober 2019)

Karakters kunnen op elkaar inhaken als cashewnootjes. Partners vullen elkaar aan en dit kan jaren goed gaan totdat een van de partners niet meer aan de verwachtingen van de ander voldoet. De heilige binding wordt verbroken, partners groeien uit elkaar en een scheiding ligt voor de hand. Grote kans dat hetzelfde patroon zich bij een volgende partner herhaald.

Met behulp van karakterstructuren kan inzicht worden verkregen in de wijze waarop karakters in elkaar haken (de dynamieken). Het doel van relatiecoaching is jezelf en de relatie zodanig ontwikkelen dat bindingen worden losgelaten en nieuwe verbindingen (relatie op basis van autonomie) worden aangegaan.

Zit je vast in de herhaling? Dan wordt het tijd voor een aanpak op de diepere zielslaag van iedere partner afzonderlijk. Je kunt alleen komen, maar ook samen.

Noot: Omdat ik tot 1 oktober bezig ben met de opleiding relatietherapie bij Phoenix, vraag ik alleen op vrijwillige basis en naar eigen inzicht een bijdrage voor geleverde diensten.