Wat zijn karakterstructuren?

Karakterstructuren zijn defensiepatronen die zich in de vroege jeugd hebben gevormd. Het kind doet in zijn leven bepaalde ervaringen op en koppelt hieraan overtuigingen. Omdat de wereld niet altijd even lief en aardig is, beschermt het kind zich tegen invloeden van buitenaf en vormt zodoende defensiepatronen.


Patronen aan het licht brengen
Defensiepatronen worden gevormd als reactie op sociale omgevingen. Hoewel sociale omgevingen continu veranderen (we krijgen een broertje of zusje erbij, gaan naar school, verhuizen, werken, vinden een partner et cetera) kunnen oude defensiepatronen bewust en onbewust nog lange tijd met iemand meereizen.
Je kunt er heel oud mee worden, maar zodra je ongelukkig bent of er problemen zijn, is het goed om deze patronen aan het licht te brengen.

Ieder mens is uniek
Geen mens is hetzelfde. Iedereen komt uit een ander nest en heeft andere ervaringen opgedaan, zelfs als het kinderen betreft van dezelfde ouders. Iedereen heeft sporen van alle karakterstructuren in zich. Het werken met karakterstructuren is geen doel op zich. Karakterstructuren zijn een hulpmiddel om helende ervaringen op te doen en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Karakterstructuren elkaar heel snel afwisselen. Naast woorden, doen namelijk ook intonaties, kijkrichtingen, lichaamshoudingen en verhoudingen tot anderen ertoe.

Test jezelf

In totaal zijn er 6 typen karakterstructuren. Twee of drie karakterstructuren voeren de boventoon en deze kun je in jezelf waarnemen. Krijg een eerste indruk van je karakterstructuren en doe de gratis test van collega Tijn Ponjee via https://ponjeeadvies.nl/karakterstructuren-test. De uitslag is een mooi aanknopingspunt. Neem het gerust mee.


Het onbewuste stuurt ons vaker dan we voor mogelijk houden

Met liefde en respect kan veel worden opgelost

Voluit leven brengt vreugde, blijdschap en geluk

Er zijn altijd kansen en mogelijkheden

Liefde is onbegrensd en onvoorwaardelijk

In de ontmoeting kunnen we ons 'zelf' bevestigen